Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Znajomość języka polskiego

Znajomość języka polskiego nie jest bezwzględnym warunkiem podjęcia studiów w Polsce. Obecnie większość uczelni organizuje wiele kierunków studiów w obcych językach (np. angielskim). Wybierając studia w innym niż polskim języku (np. angielskim) cudzoziemiec powinien wykazać się znajomością tego języka przedstawiając, jako dowód tej znajomości oficjalny certyfikat językowy lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym.

Studiując w innym niż polski języku, cudzoziemiec może jednocześnie uczyć się języka polskiego na kursach organizowanych przez uczelnie dla obcokrajowców. Może to robić dla użytku prywatnego, bądź w celu przygotowania się do ewentualnego uczestnictwa w kursach polskojęzycznych czy studiowania na kierunku studiów, na którym zajęcia prowadzone są po polsku.

Jeśli jednak cudzoziemiec chce rozpocząć studia w języku polskim musi ukończyć roczny kurs języka polskiego przygotowujący do podjęcia studiów. Dotyczy to wszystkich rodzajów studiów. Z obowiązku odbycia tego kursu zwolnieni są tylko cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego lub
  • uzyskają potwierdzenie uczelni, że znają język polski w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów.
 
 
Podrozdziały