Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Nadanie polskiego obywatelstwa przez Prezydenta RP

Cudzoziemcy długotrwale i legalnie przebywający na terytorium Polski mogą ubiegać się o nadanie im obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Polski. W tym celu muszą jednak zamieszkiwać w Polsce, co najmniej 5 lat na podstawie:

  • zezwolenia na osiedlenie się (dotyczy obywateli państw spoza Unii Europejskiej) albo
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (dotyczy obywateli państw spoza Unii Europejskiej) albo
  • prawa stałego pobytu (dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej).
zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały