Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wymiana karty pobytu

Cudzoziemiec ma obowiązek wymiany karty pobytu w następujących przypadkach:

  • zmiany danych w niej zamieszczonych;
  • zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
  • uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
  • utraty lub zniszczenia karty.

Wniosek o wymianę karty pobytu składa się na urzędowym formularzu w języku polskim w urzędzie wojewódzkim w miejscu, gdzie cudzoziemiec przebywa. Opłata za wymianę karty pobytu wynosi 50 PLN i jest płatna w kasie urzędu wojewódzkiego lub przelewem na rachunek bankowy urzędu. Numery kont bankowych dostępne są na ich stronach internetowych.

Do wniosku o wymianę karty pobytu należy dołączyć:

  • fotografie;
  • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku;
  • dowód zapłaty opłaty w wysokości 50 PLN. 

Składając wniosek cudzoziemiec powinien też okazać ważny dokument podróży (paszport).

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.