Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt do 3-ech miesięcy

Co do zasady obywatele państw spoza Unii Europejskiej mogą przebywać legalnie na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy od dnia przekroczenia granicy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu.

W tym czasie muszą posiadać ważny paszport oraz ważną wizą, jeśli taka jest wymagana (szczegółowe informacje na temat wiz, warunków ich otrzymania oraz państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe na terytorium Polski znajdziesz w rozdziale Wizy). Cudzoziemiec nie może jednak przebywać na terenie Polski dłużej niż przez okres wskazany w wizie (okres ten może być krótszy niż 3 miesiące). W takim wypadku cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski przed upływem terminu określonego w wizie lub terminu ważności wizy, chyba że wcześniej przedłużył wizę.