Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt do 3-ech miesięcy

Obywatele państw Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii (zwani na potrzeby niniejszego działu łącznie obywatelami UE) oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu. W tym okresie, obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny paszport albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty), a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać ważny paszport oraz wizę (jeśli jest wymagana). Więcej na temat obowiązku otrzymania wizy zobacz w rozdziale Wizy.