Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wydanie nowego zaświadczenia o rejestracji pobytu oraz karty pobytu

W przypadku gdy dojdzie do:

  • zniszczenia zaświadczenia o rejestracji pobytu obywatela UE lub
  • zniszczenia karty pobytu członka rodziny obywatela UE albo
  • zmiany danych obywatela UE lub członka jego rodziny,

obywatel UE lub członek jego rodziny zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wymianę zaświadczenia o rejestracji pobytu lub wymianę karty pobytu. Wnioski składane są w języku polskim na urzędowym formularzu.

Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (obywatela UE).

Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży i dołączyć do wniosku posiadaną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE i fotografie.