Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Poruszanie się po strefie Schengen na podstawie wizy krajowej

Zasadniczo do poruszania się i pobytu na terytorium państw strefy Schengen (patrz: Strefa Schengen) uprawnia wiza Schengen.

Jednakże, posiadacze wizy krajowej oznaczonej symbolem „D” mogą poruszać się po terytorium państw strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym, jeśli spełnią pozostałe przesłanki do wjazdu na terytorium państw Schengen, czyli:

  • posiadają ważny dokument podróży (paszport);
  • uzasadnią cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadają środki pieniężne wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo są w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie są wpisani w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoby, którym można odmówić wjazdu do obszaru Schengen;
  • nie są uznawane za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe państw strefy Schengen.