Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak powstała strefa Schengen?

Strefa Schengen została utworzona na podstawie dwóch umów międzynarodowych:

  • Układu z Schengen, zawartego w 1985 r. między pięcioma krajami członkowskimi Unii Europejskiej: Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i Niemcami oraz
  • podpisanej w 1990 r. Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

Te dwa akty prawne (Układ z Schengen oraz Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen) miały na celu zapewnienie swobody przepływu osób na obszarze składającym się z terytoriów państw - sygnatariuszy Układu. Swoboda przepływu osób wewnątrz strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób o dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym Układem.