Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zniesienie kontroli granicznej w strefie Schengen

Cechą charakterystyczną strefy Schengen jest zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych państw członkowskich. Oznacza to, że przejścia graniczne na wewnętrznych granicach lądowych strefy Schengen zostały zlikwidowane, gdyż możliwe stało się ich przekraczanie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Co istotne, swoboda przekraczania granic wewnętrznych dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich grupy Schengen, jak również obywateli państw trzecich. Wszyscy oni mogą swobodnie poruszać się po terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Muszą jednak posiadać dokumenty, które do tego pobytu ich upoważniają. I tak:

  • w przypadku obywateli państw członkowskich UE jest to ważny dokument podróży (paszport) lub dokument tożsamości (ID),
  • w odniesieniu do cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE) wymagane są: paszport i ewentualnie wiza.

Posiadanie ww. dokumentów jest konieczne przy przekraczaniu granicy obszaru Schengen oraz w trakcie samego pobytu na terytorium państwa członkowskiego. Zniesienie kontroli granicznej wewnątrz strefy Schengen, spowodowało, bowiem wzmożone tzw. kontrole mobilne obcokrajowców – obywateli państw trzecich, prowadzone również na terytorium Polski. Kontrole prowadzone mają na celu sprawdzenie, czy przebywający w strefie Schengen obywatele posiadają dokumenty uprawniające do wjazdu oraz pobytu w tej strefie.