Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Strefa Schengen

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych państw członkowskich wchodzących w skład tej strefy. Na granicach zewnętrznych strefy Schengen stosowane są jednolite zasady dotyczące ochrony granic państw członkowskich (kontroli wjazdu i wyjazdu cudzoziemców, m.in. poprzez ujednolicenie wzoru wiz wydawanych cudzoziemcom).
Strefa Schengen obejmuje następujące państwa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Norwegia i Islandia (ostatnie 2 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do Unii Europejskiej). W ostatnim czasie do państw obszaru Schengen dołączyła także Szwajcaria.
Nie należą do państw obszaru Schengen natomiast: Wielka Brytania i Irlandia a także Cypr, Bułgaria oraz Rumunia.