Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wizy

Wiza jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do wjazdu na terytorium Polski lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim przez określony czas, w określonym celu i na określonych warunkach (więcej informacji na temat strefy Schengen oraz państw wchodzących w jej skład znajdziesz w rozdziale Strefa Schengen). Do posiadania wizy przy wjeździe do Polski zobowiązani są:

  • cudzoziemcy niebędący obywatelami UE,
  • członkowie rodzin obywatela UE, którzy sami tego obywatelstwa nie posiadają. Dla nich wydawana jest wiza pobytowa. Wiza ta jest wydawana albo jako wiza Schengen lub wiza krajowa w celu dołączenia do obywatela UE lub przebywania z nim.
Z obowiązku posiadania wizy na okres pobytu w Polsce nie dłuższy niż 90 dni zwolnieni są obywatele państw wymienionych na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały