Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Najem lokali mieszkalnych

W Polsce funkcjonuje rozwinięty rynek wynajmu mieszkań. Ogłoszenia o najmie mieszkań dostępne w prasie i w internecie zamieszczane są bądź przez samych właścicieli mieszkań, bądź przez agencje nieruchomości pośredniczące w wynajmie mieszkań. W tym drugim przypadku, osoba chcąca wynająć mieszkanie musi się liczyć z koniecznością zapłaty prowizji na rzecz agencji, zazwyczaj w wysokości równej jednomiesięcznej opłacie za korzystanie z mieszkania. Należy przy tym zauważyć, iż mimo konieczności zapłaty takiej prowizji, agencja wcale nie działa w interesie osoby chcącej wynająć mieszkanie, tylko w interesie właściciela, który zlecił jej pośrednictwo w znalezieniu najemcy.
Co prawda umowa najmu mieszkania nie musi być zawarta na piśmie (chyba że umowa zawierana jest na czas dłuższy niż jeden rok), to w praktyce umowy zawierane są właśnie w tej formie, tj. na piśmie (zobacz wzór umowy najmu). W umowie najmu podmiot, który oddaje mieszkanie do używania nazywa się wynajmującym (jest to najczęściej właściciel mieszkania) a podmiot, który będzie z mieszkania korzystał – najemcą.
Przy zawarciu umowy najmu mieszkania, właściciel mieszkania (wynajmujący) może domagać się wpłacenia kaucji od najemcy. Jest to pewna suma pieniędzy (zazwyczaj równowartość miesięcznej opłaty za najem) zatrzymywana przez właściciela na zabezpieczenie przyszłych należności właściciela z tytułu najmu mieszkania. Właściciel ma obowiązek zwrócić kaucję w ciągu miesiąca po wyprowadzeniu się najemcy z mieszkania i może z niej potrącić np. zaległe opłaty za mieszkanie lub koszty remontu mieszkania (jeżeli mieszkanie jest w gorszym stanie, niż w chwili zawarcia umowy). Umowa najmu musi określać wysokość opłaty za korzystanie z mieszkania (tzw. czynsz) oraz innych opłat jakie ma ponosić najemca (za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, telewizję kablową, telefon, internet, itp), a także powinna wskazywać terminy zapłaty tych opłat.

zobacz cały artykuł »