Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Podatki związane z nabyciem nieruchomości

Umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stawka tego podatku wynosi 2% wartości nieruchomości.

Obowiązek zapłaty tego podatku zasadniczo ciąży na nabywcy nieruchomości. Jedynie w przypadku umowy zamiany nieruchomości obowiązek ten ciąży na obu stronach umowy.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, iż jest zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku od strony umowy zobowiązanej do zapłaty podatku. Po pobraniu podatku notariusz zobowiązany jest do wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zatem strony umowy nie muszą martwić się o załatwianie formalności związanych z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż formalności tych dokonuje notariusz i on za to ponosi odpowiedzialność.

Jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy przenoszącej własność nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT), umowa ta podlega opodatkowaniu tym właśnie podatkiem, a nie podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) są najczęściej osoby prawne oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, czyli firmy.
Przeniesienie własności nieruchomości może być opodatkowane (w zależności od przeznaczenia nieruchomości) stawką 23 %, 8 % podatku VAT lub może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Przykładowo:

  • stawką 23 % objęte jest przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanych ale przeznaczonych pod zabudowę,
  • stawką 8 % objęte jest przeniesienie własności budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych,
  • zwolnione od podatku jest przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanych i nie przeznaczonych pod zabudowę (np. rolnych, leśnych, rekreacyjnych),
  • zwolnione od podatku jest także sprzedaż nieruchomości zabudowanych lub ich części, pod warunkiem że sprzedaż następuje po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia budynku.