Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak uzyskać pozwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę w Polsce jest wydawane nie na wniosek cudzoziemca, który będzie tą pracę wykonywał, tylko na wniosek podmiotu, który powierza mu pracę na terytorium Polski. Wniosek o wydanie zezwolenia składany jest na odpowiednim formularzu. Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda (tj. organ administracji rządowej w województwie) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy (w przypadku pracodawcy mającego siedzibę w Polsce) albo ze względu na miejsce wykonywania pracy (w przypadku pracodawców mających siedzibę za granicą). Składając wniosek o wydanie zezwolenia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości...

zobacz cały artykuł »