Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zasady wjazdu do Polski-obywatele państw spoza UE

Przekroczenie polskiej granicy przez cudzoziemca - obywatela państw spoza UE jest bardziej sformalizowane niż w przypadku obywateli państw UE. Wjeżdżając na terytorium Polski cudzoziemiec niebędący obywatelem UE musi posiadać ważny dokument podróży (paszport) oraz ważną wizę, jeżeli jest wymagana. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wjazd do Polski następuje wyłącznie w celu tranzytu (czyli przejazdu przez Polskę). Wówczas wystarczy, że cudzoziemiec będzie dysponował zezwoleniem na wjazd do innego państwa lub zezwoleniem na pobyt w innym państwie, jeśli są tam wymagane. Poza tym, wjeżdżając na terytorium Polski cudzoziemiec niebędący obywatelem UE powinien spełniać dodatkowe warunki. I tak: Cudzoziemiec musi uzasadnić cel i warunki swojego pobytu na terenie Polski oraz posiadać wystarczające środki utrzymania na czas pobytu w Polsce, jak i na czas powrotu do kraju pochodzenia (zamieszkania) lub na tranzyt do państwa trzeciego, bądź też dysponować dokumentem potwierdzającym możliwość uzyskania takich środków.

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały