Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wydanie poświadczenia obywatelstwa

Po złożeniu wniosku o poświadczenie polskiego obywatelstwa urząd wojewódzki podejmuje działania zmierzające do wydania decyzji w sprawie poświadczenia polskiego obywatelstwa. Urząd analizuje złożony wniosek oraz załączone do niego dokumenty. Jeśli informacje zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty są wystarczające wówczas urząd wydaje decyzję. Jeśli jednak urząd stwierdzi, że wniosek nie jest kompletny i nie da się wydać decyzji, wówczas wzywa wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji albo o przesłanie dodatkowych dokumentów. Po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy i stwierdzeniu, że wnioskodawca posiada polskie obywatelstwo urząd wojewódzki wydaje decyzję, w której potwierdza polskie obywatelstwo wnioskodawcy. Możliwa jest też sytuacja, kiedy urząd wojewódzki wyda decyzję negatywną.

zobacz cały artykuł »