Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Legalizacja zagranicznych dokumentów

Zagraniczne dokumenty urzędowe składane w polskich urzędach, w tym w sprawie o wydanie polskiego paszportu, wymagają legalizacji. Odbywa się to poprzez uzyskanie klauzuli apostille albo poprzez legalizację konsularną. Apostille jest rodzajem formalnego poświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe wydane na terytorium danego państwa (np. dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, itp) są respektowane na terytorium innego państwa. Obowiązek uzyskania klauzuli apostille dotyczy obywateli państw, które podpisały Międzynarodową Konwencję sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. Klauzula apostille zastąpiła legalizację dokumentów dokonywaną wcześniej przez urzędy konsularne. W związku z tym dokument urzędowy, na którym widnieje apostille może być przedłożony właściwym władzom wszystkich państw, które są stroną wspomnianej konwencji, bez jakichkolwiek dalszych legalizacji (zobacz listę państw które podpisały konwencję haską o apostille).

zobacz cały artykuł »