Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt do 3-ech miesięcy

Obywatel Unii Europejskiej posiadający ważny paszport lub dowód osobisty oraz członek jego rodziny, posiadający ważny paszport, mają prawo do pobytu na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej przez okres maksymalnie trzech miesięcy bez wypełniania żadnych formalności.

Prawo to jednak jest ograniczone warunkiem, że nie mogą oni stać się obciążeniem dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, w którym przebywają. Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do udzielania pomocy społecznej (zasiłków, dopłat i tym podobnych środków) w czasie pierwszych trzech miesięcy pobytu obywatela Unii.

Jeżeli obywatel UE zwróci się z wnioskiem o przyznanie pomocy społecznej w państwie przyjmującym, nie może to skutkować automatycznym jego wydaleniem. Jednakże państwo przyjmujące może ocenić, czy taka osoba znajduje się w okresie przejściowych trudności czy też w dalszej perspektywie również będzie musiała korzystać z pomocy społecznej. W tym drugim przypadku władze państwa przyjmującego będą mogły podjąć decyzję o wydaleniu obywatela UE.