Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Legalizacja pobytu w państwie członkowskim

Obywatele UE mają prawo do czasowego oraz stałego pobytu w innych krajach członkowskich. W kolejnych rozdziałach dowiesz się:

  • jakie są zasady pobytu czasowego w krajach członkowskich – do trzech miesięcy oraz do pięciu lat
  • jakie są warunki zalegalizowania pobytu stałego,
  • jakie prawa pobytowe mają członkowie rodziny obywateli UE.

Przeczytaj więc rozdziały: Pobyt do 3-ech miesięcy, Pobyt od 3-ech miesięcy do 5-u lat i Pobyt stały. 

 
 
Podrozdziały