Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Przebieg postępowania

Po złożeniu wniosku o poświadczenie obywatelstwa polskiego zostaje wszczęte postępowanie zwane postępowaniem administracyjnym. W ramach tego postępowania urząd wojewódzki podejmuje działania zmierzające do wydania decyzji – poświadczenia polskiego obywatelstwa. W pierwszej kolejności urząd analizuje złożony wniosek oraz załączone do niego dokumenty. Jeśli informacje zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty są wystarczające, wówczas urząd wydaje decyzję. Jeśli jednak urząd stwierdzi, że wniosek nie jest kompletny i nie da się wydać decyzji, wówczas wzywa wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji albo o przesłanie dodatkowych dokumentów.

zobacz cały artykuł »