Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Składanie wniosku za pośrednictwem polskiego konsulatu

Jak już wspomniano w rozdziale Jak złożyć wniosek, osoby mieszkające za granicą mogą złożyć wniosek o poświadczenie polskiego obywatelstwa za pośrednictwem polskiego konsulatu. W tym przypadku konsulat po otrzymaniu wniosku przesyła go do Polski do właściwego urzędu wojewódzkiego, który zajmuje się sprawą. Dla osób nie znających języka polskiego kontakt z polskim konsulatem ułatwi na pewno przygotowanie wniosku oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Konsulat instruuje bowiem zwykle jak należy wypełnić wniosek oraz jak zgromadzić potrzebne załączniki. Poza tym na stronie internetowej konsulatu znajdują się ogólne informacje na temat procedury poświadczania obywatelstwa polskiego. 

zobacz cały artykuł »