Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa na podstawie decyzji polskich władz

Identycznie jak w poprzedniej ustawie z 1951 r. – w nowej ustawie z 1962 r. wprowadzono możliwość pozbawienia polskiego obywatela jego polskiego obywatelstwa. Zgodnie z art. 15 ustawy obywatel polski, który przebywał za granicą, mógł być pozbawiony obywatelstwa polskiego, jeżeli: naruszył obowiązek wierności wobec państwa polskiego, działał na szkodę interesów państwa polskiego, nielegalnie opuścił obszar państwa polskiego po dniu 9 maja 1945 r., odmówił powrotu do kraju na wezwanie polskich władz, uchylał się od wykonania obowiązku wojskowego, skazany został za granicą za zbrodnię lub był recydywistą.

zobacz cały artykuł »